بهترین کیفیت را با مناسبت ترین قیمت تهیه کنید!

شرکت «گوشت خوب» با هدف تهیه و تأمین بهترین کیفیت گوشت قرمز برای هموطنان و همشهریان عزیزمان، بهترین نژاد را از مراتع سرسبز کشور پهناور و عزیزمان تهیه کرده و در شرایطی کاملاً استاندارد و بهداشتی به فرآوری می‌رساند.
این شرکت، پیش از ورود در عرصۀ فرآوری محصولات پروتئینی و توزیع گوشت تازه، در عرصۀ تولید و پرورش دامی، فعالیت گسترده داشته است و با داشتن چندین واحد پرواربندی صنعتی در سراسر کشور، گامی کوچک در راستای تولید ملی برمی‌دارد.

تأمین بهترین کیفیت انواع گوشت تازه کار بسیار دشواری است که متوقف بر اطلاع و آگاهی کامل از انواع نژادها و شناخت کامل مناطق تولید و پرورش دامی کشور می‌باشد که ما در این زمینه صاحب نظر می‌باشیم و با دسترسی به بهترین مراتع ایران عزیزمان، می‌توانیم کیفیت گوشت خود را تضمین نماییم.

ما با توجه به اهداف اصلی مجموعه برای رسیدن به بهترین کیفیت از نژاد گوسفندی افشار که در مراتع سرسبز و دامی هشترود آذربایجان است استفاده می کنیم.
ما همواره نژادهایی را انتخاب می‌کنیم که دارای چربی بسیار پایین و طعم لذیذتری هستند. یکی از مهمترین مؤلفه‌های گوشت لذیذ، جوان بودن دام است که ما این مؤلفه را با دقت پیگیری می‌کنیم.

Fresh meat preparation and distribution company

Manufacturer and distributor of meat products. Ask us for the best protein products

برای ثبت سفارش از همینجا میتوانید اقدام کنید.

فهرست